Huidige functies

Adviseur Provincie Zuid-Holland
Adviseur Rijksoverheid:
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (BEB)
Adviseur Havenbedrijf Rotterdam
Adviseur College van B&W in Den Haag
Adviseur TNO - Applied Geoscience
Adviseur Netherlands Water Partnership (NWP)
Adviseur EcoShape

Buitenlands lid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Gastdocent 7 universitaire instellingen (TUD, TUE, UVA, WUR, UT, NMUR, EUR)
Gastdocent UNESCO-IHE-Institute for Water Education
Gastdocent Delta Academy
Pro-actieve oprichter DELTARES

Directeur Data Transmissie
Directeur Stichting Building with Nature®
Waarnemend projectdirecteur Vereniging Regio Water
Lid Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI/Niria)
Lid Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV)
Bestuurslid Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting
Lid Adviesraad van landelijke VVD-partijcommissie Infrastructuur, Ruimte en Milieu

WatermanFuncties2016

CV Dr.Ir. Ronald E. Waterman ter download:

160720REWcvNL
UA-52626658-1