Onderscheidingen

Zilveren ONRI-wimpel van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs tezamen met ir. J.N. Svasek voor 'Toekomstgericht denken ten dienste van de samenleving' (1982)

Speciale wetenschapsprijs voor zijn werk op het gebied van landaaanwinning van het Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte, Rotterdam (1992)

VKO-Medaillle voor zijn bijdrage aan Nederlandse water-land technologie in het algemeen en voor kustontwikkeling inclusief landaanwinning in het bijzonder (1992)

VS-Innovatieprijs voor Project Development Management System (1993)

Internationale prijs (USA) voor Masterplan concerning multifunctional land reclamation (14.000 ha of which 10.000 ha of land and 4.000 ha of water) in Taiwan

Van Scherpenberg Communicatieprijs (1994)

AVBB-Prijs 1996 (Bouwend Nederland) voor Ontwerp en Uitvoering van diverse kleinschalige en grootschalige landaanwinningsprojecten in binnen- en buitenland gebaseerd op geïntegreerde multifunctionele duurzame kustontwikkeling

Van Heemst wisseltrofee voor geleverde prestaties als Lid Provinciale Staten Zuid-Holland (1999)

Mr. D.U. Stikker Plaquette (2003) en de Thorbeckepenning (2008) voor bijzondere verdienste en inzet

Verkiezing tot Beste Statenlid van Nederland (Trouw 2007)

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De Gouden Lis, hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland (2008)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (2011)

onderscheiding-16maart
16 maart 2011 - Tijdens de afscheidsvergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland reikte de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, Jan Franssen, onderscheidingen uit aan Statenleden die afscheid namen en die minimaal 12 jaar als volksvertegenwoordiger actief zijn geweest.
Ronald Waterman (VVD), die na 33 jaar Statenlidmaatschap de Provinciale Staten van Zuid-Holland verlaat, werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.