Infrastructuur

De infrastructuur voor het transport van personen, goederen en informatie is voor Nederland net zo belangrijk als de bloedsomloop en het zenuwstelsel van een mens: beide dienen o.m. voor een ongestoorde aan- en afvoer van grondstoffen, voedings-, hulp- en afvalstoffen en informatie. Zonder bloedsomloop en zenuwstelsel geen leven, zonder adequate infrastructuur geen toekomst.

Beleef de feiten van Ronald Waterman mee in:

- zijn presentatie op het scherm
(PDF-document)

- zijn optreden op tv in Netwerk (2003) op Nederland 2 >
RW op tv (QuickTime-film)

- zijn gesprek op de radio in Casa Luna (2007) >
RW op de radio (MP3)

en ervaar hoe je 'Met Verkeer en Waterstaat een Duurzame Leefomgeving' kunt scheppen.

Ruimte genoeg voor wegen
'Verbreding van alle provinciale wegen en rijkswegen in Nederland zou een extra wegoppervlakte opleveren van nog geen negen vierkante kilometer. Dat is slechts drie honderdste procent van onze totale landoppervlakte. Niemand maakt een punt van de uitbreiding van het gemeentelijk wegennet, maar rijkswegen verbeteren is onbespreekbaar. Ons gemeentelijke wegennet groeit in 13 jaar met 15.000 km tot wel 120.000 km in 2020. Maar provinciale wegen (7000 km) en rijkswegen (3250 km) benen die groei niet bij, mede doordat tegenstanders het valse angstbeeld cultiveren van een compleet geasfalteerde polder. Ons wegennet werkt nu als zandloper. Gemeentelijke wegen groeien als kool, maar ons prachtige rijks- en provinciale wegennet daartussen is gewoon te iel. Beleid als toeritdosering, telewerken, autoabonnementen (Greenwheels) en elektronische wegsignalering is prima. Maar sommigen gebruiken het als vluchtweg om niets, maar dan ook niets te hoeven doen aan de basiscapaciteit van ons hoofdwegennet.'

Ronald Waterman in de Telegraaf op 16 mei 2008.