Publicaties en plannen

‘Bouwen met de Natuur’ in boekvorm
Het verzamelde werk van Ronald Waterman is in twee talen in boekvorm beschikbaar onder de titels ‘Naar een Integraal Kustbeleid via Bouwen met de Natuur’ en ‘Integrated Coastal Policy via Building with Nature®’.
Het boek, dat beschouwd kan worden als hét standaardwerk voor iedereen die zich met dit onderwerp bezighoudt, representeert nationaal en internationaal een mijlpaal in de geschiedenis van de ontwikkeling van de Deltatechnologie.Meer informatie op deze pagina.

Kustlocatieplannen
Medeontwerper kustlocatie plannen:
- Scheveningen - Hoek van Holland
- Slufterdam & Maasvlakte-2
- IJmuiden aan Zee/Seaport Marina IJmuiden/Kennemerstrand
- Zeejachthaven Katwijk met duinverbreding aan weerszijden

Bouwen met de Natuur
Geïntegreerde Multi-Functionele Duurzame Kustontwikkeling onder gebruikmaking van het principe 'Bouwen met de Natuur' met een minimum aan harde zeewerende elementen.
Uitgebreid beschreven in een speciale uitgave van TERRA ET AQUA (juni 2007) als voorpublicatie van het boek 'Naar een Integraal Kustbeleid via Bouwen met de Natuur' van Ronald E. Waterman - zie
dit PDF-document.

Aquapunctuur
Aquapunctuur© is gericht op de optimale benutting, aanpassing en beheer van binnenlandse vaarwegen (rivieren, kanalen, meren) en hun waterfronten voor veiligheid, waterberging, waterpeilregulering, waterkwaliteit, bevaarbaarheid, economie, werkgelegenheid en leefomgeving, zodanig dat de milieukwaliteit gewaarborgd is.Uitgebreid beschreven in een speciale uitgave van TERRA ET AQUA (nr 140 - 2014)
zie dit PDF-document.

Relatie Economie - Milieu - Ruimte
Diverse publicaties en boeken op het gebied van:

• Micro-analyse organische verbindingen; anorganische chemie; polymeer-chemie; thermodynamica; grafisch-statische methoden & proceskarakterisering;
• Milieubeheersbare berging en verwerking reststoffen;
• Introductie en ontwikkeling van milieukengetallen gekoppeld aan geografische informatiesystemen;
• Watersysteembeheer; inclusief waterkwantiteit en waterkwaliteit.
• Energievoorziening;
• Landaanwinning via Bouwen met de Natuur; geïntegreerde multifunctionele duurzame kustontwikkeling; havenontwikkeling.
• Multifunctioneel gebruik en ontwikkeling van regionale waterverbindingen en waterfronten.
• Absolute noodzaak van adequate infrastructuur voor het transport van personen, goederen en informatie, met aandacht voor alle vervoersmodaliteiten en transportmodules, separaat en in onderlinge samenhang; ontwikkeling en invoering van methoden, die tegelijkertijd de economie versterken en het milieu verbeteren;
• Interactieve Plan Ontwikkeling;
• Duurzaamheid - een kwestie van beschaving -
zie dit artikel.