Onderscheidingen

Zilveren ONRI-wimpel van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (NLingenieurs) tezamen met ir. J.N. Svašek voor ‘Toekomstgericht denken ten dienste van de samenleving’ (1982)

Speciale Wetenschapsprijs voor zijn werk op het gebied van land- aanwinning van het Bataafsch Genootschap voor Proefondervinde- lijke Wijsbegeerte, Rotterdam (1992)

K&O-Medaille (Vereniging van Waterbouwers) voor zijn bijdrage aan Nederlandse waterland technologie in het algemeen en voor kustontwikkeling inclusief landaanwinning in het bijzonder (1992)

VS-Innovatieprijs voor Project Development Management System (1993)

Internationale Prijs (USA) voor het Master Plan betreffende multi- functional land reclamation (14.000 ha, waarvan 10.000 ha land en 4.000 ha water) in Taiwan

Van Scherpenberg Communicatie Prijs (1994)

AVBB-Prijs (Bouwend Nederland) voor Ontwerp en Uitvoering van diverse kleinschalige en grootschalige landaanwinnings- projecten in binnen- en buitenland gebaseerd op geïntegreerde multi-functionele duurzame kustontwikkeling (1996)

Van Heemst wisseltrofee voor geleverde prestaties als lid Provinciale Staten Zuid-Holland (1999)

Mr. D.U. Stikker plaquette (2003) en Thorbeckepenning (2008) voor bijzondere verdiensten en inzet

Verkiezing tot beste Statenlid van Nederland (Trouw 2007)

Gouden Lis Onderscheiding van de Provincie Zuid-Holland (2008)

Speciale onderscheiding: Van Visie tot Realisatie – Van Plan Waterman tot Zandmotor (2011)

Piet Kamps Oorkonde voor de bijdrage aan de ontwikkeling van Delft Kennisstad en de versterking van de relatie Delft – Water (2012)

Instelling van de R.E. Waterman Sustainability Award (2012)

Innovation Award ‘Aquapuncture’ World Canals Conference 2016

Nominatie IHS Dredging and Port Construction Innovation Award 2016 voor ‘Aquapuncture’ Methodology

Instelling jaarlijkse ‘Waterman Lezing’ door de Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving Zuid-Holland (2021)

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
16 maart 2011 - Tijdens de afscheidsvergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland reikte de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, Jan Franssen, onderscheidingen uit aan Statenleden die afscheid namen en die minimaal 12 jaar als volksvertegenwoordiger actief zijn geweest.
Ronald Waterman (VVD), die na 33 jaar Statenlidmaatschap de Provinciale Staten van Zuid-Holland verlaat, werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.