Bouwen met de Natuur®

'Een innovatie stoelend op een typisch Nederlandse traditie'. Dat is volgens Ronald Waterman de kern van Bouwen met de Natuur. 'Nederlanders zijn altijd bezig geweest op het grensvlak van water en land. Al eeuwen lang.'

Waren het eerst terpen, als vluchtplaatsen voor het water, later ging men dijken aanleggen. Daarna volgden de droogmakerijen – eerst met behulp van windmolens en later met stoomgemalen – en kwamen de grote waterbouwkundige projecten, zoals de Zuiderzeewerken en de Deltawerken. De evolutie in onze eeuw bestaat uit het meer dan voorheen gebruikmaken van materialen en krachten/interacties die in de natuur aanwezig zijn.Wat betreft RUIMTE zijn er drie oplossingen:

A. Betere benutting van de derde dimensie (d.w.z. de hoogte in, de diepte in), en meervoudig grondgebruik.

B. Benutten van mogelijkheden in het bestaande achterland; in het geval van de Randstad is dat het Blauwgroene Hart.

C. De zeewaartse optie.

In de praktijk worden over de hele wereld deze drie mogelijkheden vaak in combinatie toegepast, met daarbij diepgaande aandacht voor veiligheid - mede in relatie tot klimaatverandering - en integraal waterbeheer.

‘Reshaping’ van Zuid- en Noord-Hollandse Kust

Via het principe van Bouwen met de Natuur zijn in ons land honderden hectares aangelegd, onder meer in Hoek van Holland, Europoort en IJmuiden.
Deze ‘reshaping’ van de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland wordt treffend in beeld gebracht in een 15 minuten durende documentaire over Bouwen met de Natuur / Building with Nature.
Kijk hier om het levenswerk van Ronald Waterman tot stand te zien komen.


Om te zien hoe Ronald Waterman zijn oplossingen onderbouwt kan via dit mailadres: rew2024@kpnmail.nl een link naar zijn PowerPoint-presentatie in PDF-vorm worden aangevraagd.