Kennis delen op het gebied van Water & Ruimte

De
Waterman Lezing is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL). Gezien de grote betekenis die Ronald Waterman had en heeft voor de Provincie Zuid-Holland hebben zij besloten deze lezing in te stellen. De lezing vindt jaarlijks plaats rondom het thema Water & Ruimte.


WML1beeld