Kennis verankerd

Het gehele arsenaal aan theorie en praktijk op het gebied van Bouwen met de Natuur en Aquapunctuur heeft Ronald Waterman samengevat in een zestal gastcolleges aan de Technische Universiteit van Delft (TU Delft).
Zij bevatten antwoorden op de vraag hoe - onder het creëren van meerwaarde - vele bestaande en komende problemen in groot-stedelijke concentraties op het gebied van ruimte, economie en milieu in onderlinge samenhang tot een gewogen oplossing kunnen worden gebracht.

1)
Sustainable Coast & Delta Development

2)
Building with Nature

3)
Various projects along the Dutch Coast - part 1

4)
Various projects along the Dutch Coast - part 2

5)
Land reclamation projects world-wide

6)
Aquapuncture & Interactive Project Development
Gastcolleges