Huidige en voormalige functies

Adviseur Provincie Zuid-Holland
Adviseur Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adviseur Ministerie van Economie en Klimaat (BEB, RVO)
Adviseur Havenbedrijf Rotterdam NV
Adviseur College B&W, Den Haag
Adviseur Netherlands Water Partnership
Gastdocent 7 universitaire instellingen (TUD, TUE, UVA, WUR, UT, EUR, NMUR)
Gastdocent UNESCO-IHE – Institute for Water Education
Gastdocent Delta Academy, Vlissingen
Directeur Data Transmissie
Directeur Stichting Building with Nature®
Mede-oprichter en ambassadeur Vereniging Regio Water, VRW
Adviseur EcoShape

Overig
Lid Provinciale Staten Zuid-Holland (1978-2011)
Lid Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA)
Lid Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV)
Lid Inland Waterways International
Lid Raad van Advies Delta Professionals - Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting - Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Lid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Proactive founder en adviseur Deltares

230817expertiselogos

Hier is de CV van Dr.Ir. Ronald E. Waterman te downloaden.