Building with Nature®

Kijk voor de Engelstalige weergave van de visie van Ronald Waterman inclusief een overzicht van internationale projecten op het gebied van Integrated Coastal Zone Development en Aquapunctuur op deze website:
Building with Nature.