Juni 2009

'Een container zet je niet achterop de bagagedrager van je fiets'

Tijdens een bezoek van Provinciale Statenleden uit heel het land aan de haven van Rotterdam op 5 juni 2009 werd de aanpak van Ronald Waterman om de Randstad te verlossen van een mobiliteitsinfarct nog eens extra benadrukt door woorden van de president-directeur van Europe Container Terminals (ECT). Hij zei onder meer: "Maasvlakte-2 zal na 2013 een extra transportstroom teweegbrengen, terwijl de Rijksoverheid nog geen enkele urgentie toont ten aanzien van de capaciteitsuitbreiding van rijkswegen in Groot-Rotterdam, de A15 en de A4. Een container kun je niet achterop een fiets vervoeren. Tegelijkertijd zal op provinciaal niveau geïnvesteerd moeten worden in de toegankelijkheid van waterwegen (bruggen verhogen) en in de aanpassing van regelgeving (doorlooptijd projecten verkorten)."
Opnieuw een boodschap die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: als het bestuurlijk Nederland niet lukt te anticiperen op de verwachte groei, zal de positie van Rotterdam als wereldhandelsknooppunt ernstig onder druk komen te staan.Aanleg Maasvlakte 2 vordert gestaag

Ondertussen rijden de eerste bulldozers rond op een eiland in de Noordzee dat moet uitgroeien tot Maasvlakte 2. De afgelopen maanden is zoveel zand opgespoten dat verschillende eilanden zijn ontstaan die ook bij vloed voldoende boven water blijven. Maasvlakte 2 komt op 5 m boven NAP te liggen. Dat is hoger dan de baggerschepen het zand kunnen opspuiten (rainbowen) en dus wordt vanaf nu het zand ook via pijpleidingen van de sleephopperzuigers naar het eiland gepompt (walpersen). Bulldozers zorgen vervolgens voor de juiste verdeling van het zand.
Met het bereiken van deze nieuwe mijlpaal ligt het project goed op schema. In 2010 wordt op deze plaats gestart met de bouw van de kade voor de eerste containerterminal. In 2013 moet het eerste schip er afmeren. Op dit moment varen continu vier tot zes sleephopperzuigers van aannemerscombinatie PUMA (Boskalis en Van Oord). De werkzaamheden zijn goed te zien vanaf informatiecentrum FutureLand op de rand van de bestaande Maasvlakte.
© Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Mei 2009

Versterking Delflandse kust op gang

Als uitvloeisel van het besluit van de Provincie Zuid-Holland om samen met het Hoogheemraadschap Delfland en Rijkswaterstaat van 2008 tot 2010 de kust tussen Scheveningen en Hoek van Holland zeewaarts te gaan verbreden, zijn deze werkzaamheden inmiddels ter hoogte van 's-Gravenzande ver gevorderd. De strandsuppletie maakt deel uit van een integraal plan, waarbij tevens een extra 35 ha duinwatergebied zal worden aangelegd ter compensatie van Maasvlakte II.Mei 2009

Lange adem

… ’De benadering van het plan Waterman was indertijd vernieuwend. Toch typeert Waterman zijn ideeën niet zo nadrukkelijk als een innovatie. Liever ziet hij het als voortbouwen op een eeuwenoude Nederlandse traditie. “Bouwen met de Natuur is veeleer een logische stap in de ontwikkeling van de aanleg van terpen naar de bouw van dammen en dijken, de droogleggingen, de Zuiderzeewerken en de Deltawerken. Er zit een duidelijke lijn in die ontwikkeling.”
De plannen van Waterman hebben de Nederlandse waterbouw in positieve zin beïnvloed. Onlangs besloot de TU Delft een hoogleraar ‘Bouwen met de Natuur’ aan te stellen. ‘Bouwen met de Natuur’ gekoppeld aan ‘Integraal kustbeleid’ is het principe dat ten grondslag ligt aan het plan Waterman dat in 1980 verscheen. Dit plan beheldsde een voorstel voor zeewaartse uitbreiding van de kust waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. Zijn naam is sindsdien gevestigd. Waterman claimt niet aan de bron te staan voor ideeën die in het plan centraal staan. Bescheiden: "Ik sta slechts op de schouders van degenen die mij voorgingen, zoals in het bijzonder Honzo Svasek." Deze Tsjech onderzocht de Duitse waddeneilanden en ontdekte dat de betonnen verdediging erosie in de hand werkte. Waterman liet zich sterk inspireren door die constatering en bouwde hierop voort' ...
(uit het tijdschrift S&RO van Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov); nummer 2-2009)